Výzkumná a odborná činnost

[2024]

Výzkumné projekty

101131728 - BEAGLE - Blue Oceans Strategy for Value Creation
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     Horizon Europe - European Commission
Období řešení:   2024-2026

GA24-12255S - Studium chování v situacích kolektivního jednání: behaviorální a experimentální přístup
Řešitel na FEK:   Ing. Jaromír KOVAŘÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2024-2026

TQ01000074 - Digitalizace výuky projektového managementu s využitím konceptu serious games, virtuální a rozšířené reality s ohledem na aktuální potřeby businessu
Řešitel na FEK:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2023-2026

TQ01000007 - Mladí lidé jako aktéři budoucího rozvoje obcí a měst
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2023-2026

SGS-2024-007 - Transformace podnikové ekonomiky a managementu skrze digitalizaci a udržitelnost
Řešitel na FEK:   Ing. Eva JELÍNKOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2024-2026

SGS-2024-030 - Výzkum kvantitativních přístupů pro řešení ekonomických problémů
Řešitel na FEK:   Ing. Zdeněk KRESA
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2024-2026

SGS-2024-031 - Současné výzvy a trendy v odvětví turismu a služeb
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2024-2026

CZ.01.01.01/06/23_014/0001333 - Znalostní transfer pro inovaci produktu zaměřeného na procesní analýzu a optimalizaci
Řešitel na FEK:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2023-2025

22410227 - Inovace vzdělávacího procesu s využitím aplikací AI
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     Visegrad Fund
Období řešení:   2024-2025

SGS-2023-007 - Aktuální výzvy a problémy moderní společnosti pohledem financí a účetnictví
Řešitel na FEK:   Ing. Mgr. Jan POKORNÝ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2023-2025

SGS-2023-003 - Výzkum vybraných témat z oblasti marketingu a managementu v kontextu rozvoje digitální společnosti v období post Covid-19
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2023-2025

SGS-2022-013 - Smart cities a sociální, ekologická a ekonomická transformace měst
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2022-2024

SVK1-2024-014 - Trendy v podnikání 2024 - sekce pro studenty doktorských studijních programů
Řešitel na FEK:   Ing. Alena PALACKÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2024-2024

Rozvojové a vzdělávací projekty

2021-1-CZ01-KA220-HED-000031187 - Sustainable Development Goals in education and in action!
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2022-2024

MK-1808-01-2324 - Forensic Accounting, Fraud Examination and Sustainable Development
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2023-2024

PRVA-24-009 - Posilování mediální gramotnosti se zaměřením na misinformace a konspirační teorie
Řešitel na FEK:   Ing. Michal MIČÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2024-2024

PRVA-24-018 - Nový zákon o účetnictví – výklad právní normy s aplikacemi
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2024-2024

PRVA-24-031 - Interdisciplinární projekt DESING + 2024
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2024-2024