Ing. Eva JELÍNKOVÁ

tajemnice katedry podnikové ekonomiky a managementu
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
 
e-mail jelinkov@kpm.zcu.cz
telefon  377633626
konzultační/úřední hodiny  Čt 10:00 - 11:00, UK416, Další konzultační časy a on-line konzultace možné po předchozí domluvě e-mailem.
kancelář  UK 416

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

APP Analýza podnikových procesů
PE Podniková ekonomika
PE1 Podniková ekonomika 1
PE2 Podniková ekonomika 2
PM Projektový management
UPE Úvod do podnikové ekonomiky