doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.

Fotografie vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
 
e-mail janecp00@fek.zcu.cz
telefon  377633317
konzultační/úřední hodiny  dle předchozí domluvy F2F nebo ONLINE
kancelář  UK 522

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

CR Cestovní ruch
GCR Geografie cestovního ruchu
MLH Management lázeňství a hotelnictví
MPCR Management podniků a destinací CR
MSCR Marketing služeb CR
OL Obchodní logistika
OS Obchod a služby