Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.

Fotografie vedoucí centra cestovního ruchu
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovník centra cestovního ruchu
 
e-mail janecp00@kmo.zcu.cz
telefon  377633317
konzultační/úřední hodiny  Út, CD 206, v Chebu dle domluvy během úterý
Čt 10:00 - 11:00, UK 522, dále dle domluvy
kancelář  UK 522

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

CR Cestovní ruch
GCR Geografie cestovního ruchu
MLH Management lázeňství a hotelnictví
MPCR Management podniků a destinací CR
MSCR Marketing služeb CR
OL Obchodní logistika
OS Obchod a služby