Forensic Accounting, Fraud Examination and Sustainable Development


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Číslo projektu:MK-1808-01-2324
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2023-2024

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Jedná se o CEEPUS projekt, jehož hlavním cílem je řešit společné výzvy forenzního účetnictví, zkoumání podvodů a udržitelného rozvoje, které přesahují národní hranice a jednotlivé domény. Toho bude dosaženo budováním pevných institucionálních a osobních vztahů mezi členy sítě.

CEEPUS síť:
Ss. Cyril und Methodius University in Skopje (Republic of North Macedonia) - koordinátor
University of Zagreb (Croatia)
West University of Timisoara (Romania)
University of Belgrade (Serbia)
University of West Bohemia in Pilsen (Czech Republic)
University of Ljubljana (Slovenia)

https://www.ceepus.info/nw/1808-2324