Transformace podnikové ekonomiky a managementu skrze digitalizaci a udržitelnost


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Eva JELÍNKOVÁ
Číslo projektu:SGS-2024-007
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2024-2026

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt se zaměřuje na výzkum integrace digitálních technologií a udržitelných a cirkulárních principů do dílčích oblastí podnikové ekonomiky a managementu a jejího vlivu na transformaci současných podnikových struktur do budoucích forem. Tato integrace se stává nedílnou součástí strategií podnikatelských subjektů napříč celým podnikatelským spektrem a odráží se v podnikových vizích, strategických cílech, každodenních operativních aktivitách i v inovačních záměrech.

    PUBLIKACE:

    Příspěvky v odborných časopisech
    • Nosková, M.; Taušl Procházková, P.; Zemanová, V. The Relationship Between The Circular Economy And Business Performance: A Systematic Literature Review. Journal of Business Economics and Management, 2024, roč.25. č.3, s.474-493, ISSN 1611-1699.