Znalostní transfer pro inovaci produktu zaměřeného na procesní analýzu a optimalizaci


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Číslo projektu:CZ.01.01.01/06/23_014/0001333
Poskytovatel:ESF
Období řešení:2023-2025

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Předmětem projektu je transfer znalostí pro společnost SOFO Advisory s.r.o. od ZO FEK ZČU v Plzni. Globálním cílem projektu je inovace stávajícího produktu zaměřeného na procesní analýzu a optimalizaci prostřednictvím využití znalostního transferu. V rámci projektu dojde k přenosu znalostí v oblasti ekonomicko-finančního posuzování stavu TO-BE, v oblasti udržitelného rozvoje a v oblasti faktorů, které mohou mít vliv na úspěch implementace stavu TO-BE, a to jak z pohledu definice samotných změn, tak z pohledu prostředí organizace zákazníka. Globálním výstupem projektu bude komplexní metodika, která bude reflektovat realizované aktivity a která bude popisovat konkrétní postupy a novou přidanou hodnotu produktu. Projekt umožní dosáhnout inovace produktu, a to ve dvou inovačních posunech, čímž umožní udržet produkt společnosti konkurenceschopný.
    fotografie