Vynikající studenti převzali stipendia

HR Award

Evropská komise uděluje prestižní ocenění HR Award za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Pro výzkumníky znamená organizace s oceněním HR Award záruku evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenost a transparentnost výběrového řízení a kvalitu pracovního prostředí. Pro fakultu znamená větší atraktivitu při oslovování vědeckých pracovníků ze zahraničí nebo pro získávání grantů.

Ocenění HR Award je dnes považováno za mezinárodní standard pro pravidla kvality v řízení a rozvoji lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Ocenění HR Award:
  • zvyšuje atraktivitu Fakulty ekonomické pro české i zahraniční výzkumníky,
  • podporuje procesy zajišťování kvality v oblasti vědy a výzkumu a kontinuálního zlepšování pracovních podmínek pro české i zahraniční pracovníky,
  • umožňuje Fakultě ekonomické publikovat inzeráty s nabídkou pracovních pozic v evropském Portálu EURAXESS a otevřít se tak lépe mezinárodnímu prostředí,
  • zvyšuje šance fakulty při získávání výzkumných projektů a grantů,
  • zvýhodňuje fakultu při čerpání režijních nákladů v projektech.
Endorsement Letter - akceptace ze strany Evropské komise - 20. 2. 2020
Datum udělení ocenění - 15. 10. 2021

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Mičudová, Ph.D. (pitrovak@fek.zcu.cz)