Výzkumná a odborná činnost

[2024]

Výzkumné projekty

101131728 - BEAGLE - Blue Oceans Strategy for Value Creation
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     Horizon Europe - European Commission
Období řešení:   2024-2026

GA24-12255S - Studium chování v situacích kolektivního jednání: behaviorální a experimentální přístup
Řešitel na FEK:   Ing. Jaromír KOVAŘÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2024-2026

TQ01000074 - Digitalizace výuky projektového managementu s využitím konceptu serious games, virtuální a rozšířené reality s ohledem na aktuální potřeby businessu
Řešitel na FEK:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2023-2026

TQ01000007 - Mladí lidé jako aktéři budoucího rozvoje obcí a měst
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2023-2026

SGS-2024-030 - Výzkum kvantitativních přístupů pro řešení ekonomických problémů
Řešitel na FEK:   Ing. Zdeněk KRESA
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2024-2026

CZ.01.01.01/06/23_014/0001333 - Znalostní transfer pro inovaci produktu zaměřeného na procesní analýzu a optimalizaci
Řešitel na FEK:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2023-2025

22410227 - Inovace vzdělávacího procesu s využitím aplikací AI
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     Visegrad Fund
Období řešení:   2024-2025

SGS-2023-007 - Aktuální výzvy a problémy moderní společnosti pohledem financí a účetnictví
Řešitel na FEK:   Ing. Mgr. Jan POKORNÝ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2023-2025

SGS-2023-003 - Výzkum vybraných témat z oblasti marketingu a managementu v kontextu rozvoje digitální společnosti v období post Covid-19
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2023-2025

SGS-2022-013 - Smart cities a sociální, ekologická a ekonomická transformace měst
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2022-2024