Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni

Management

děkanka:
  doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
mhorova@kfu.zcu.cz Tel: +420377633001,3501
proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti:
  Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
jtluchor@kmo.zcu.cz
proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy:
  RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.
jpreis@kge.zcu.cz
proděkan pro strategii a rozvoj:
  prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
vacik@kfu.zcu.cz
tajemnice:
  Ing. Kateřina MIČUDOVÁ, Ph.D.
pitrovak@kem.zcu.cz

Sekretariát

sekretářka:
  Ing. Barbara TROJANOWSKÁ
trojanow@fek.zcu.cz Tel: +420377633001,3501

Studijní oddělení

Studijní­ oddělení - celoživotní vzdělávání (CECEV)
Studijní oddělení - Plzeň (studium prezenční)
Studijní oddělení - Plzeň (studium kombinované)
Studijní oddělení - Plzeň (doktorské studium)
Studijní oddělení - Cheb (studium prezenční)
Studijní oddělení - Cheb (studium kombinované)

Úřední deska a ostatní důležité dukumenty FEK

Úřední deska
Strategické dokumenty

Katedry a střediska

Katedra ekonomie a kvantitativních metod (KEM)
Katedra financí a účetnictví (KFU)
Katedra geografie (KGE)
Katedra marketingu, obchodu a služeb (KMO)
Katedra podnikové ekonomiky a managementu (KPM)
Centrum celoživotního vzdělávání (CECEV)
Centrum podnikání a udržitelnosti (CPU)
Středisko mezinárodních aktivit (SMA)
středisko pro výzkum regionálního rozvoje (SVRR)
Středisko projektových aktivit (SPA)

Orgány fakulty

Vědecká rada FEK (VRFEK)
Oborová rada FEK (ORFEK)
Akademický senát FEK (ASFEK)

Další oddělení

Centrum cestovního ruchu (CECR)
ICT oddělení FEK (ICT-FEK)
Projektová kancelář (PK)
Studentský ekonomický klub (SEK)

Kontakt

  • Telefon: 377633001,3501

    Adresa: