Vynikající studenti převzali stipendia

Naší vizí je váš úspěch!

Moderní a přátelské prostředí, společenská odpovědnost, důraz na kvalitu vzdělání a celá řada zkušených profesorů, kteří vám chtějí předávat své znalosti a udělat z vás odborníky v ekonomickém oboru. To je FEK.

5

kateder

1700+

studentů

7000+

absolventů

60+

zahraničních partnerských univerzit

Fakulta ekonomická (FEK) byla založena v roce 1990 a je jednou z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni. Od počátku své existence fakulta působí na dvou místech - v Chebu a v Plzni. Nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy.
  • Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření.
  • Připravuje mladé lidi pro výkon povolání a zaměřuje se na jejich pozitivní orientaci k trhu práce a životu ve společnosti.
  • Prohlubuje spolupráci s praxí a absolventy fakulty.
  • Podporuje vědeckou činnost se zaměřením na regionální problematiku.
  • Orientuje studenty a učitele na mezinárodní spolupráci, a to zejména v rámci EU.
  • Rozvíjí celoživotní vzdělávání, a to i ve spolupráci s jinými subjekty.
  • Nabízí svým studentům i pedagogům stáže na více jak 60 partnerských pracovištích v EU, USA, východní a jihovýchodní Asii.
  • Realizuje vzdělávací, vědeckou a další spolupráci v rámci ZČU v Plzni i s ostatními subjekty v ČR i v zahraničí.

Vedení Fakulty ekonomické

Sekretariát


Kontakt