Ing. Mgr. Jan POKORNÝ

Fotografie místopředsedseda Akademického senátu FEK
vyučující katedry financí a účetnictví
člen Akademického senátu FEK
interní doktorand katedry financí a účetnictví
 
e-mail pokorny@kfu.zcu.cz
telefon  377633218
konzultační/úřední hodiny  Od 1. 4. KH na základě předchozí mailové komunikace.
kancelář  UK508

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

FVS Financování veřejného sektoru
PF Podnikové finance
VF Veřejné finance
ZUC Základy účetnictví