Ing. Jan POKORNÝ

Fotografie místopředsedseda Akademického senátu FEK
vyučující katedry financí a účetnictví
člen Akademického senátu FEK
interní doktorand katedry financí a účetnictví
 
e-mail pokorny@kfu.zcu.cz
telefon  377633218
konzultační/úřední hodiny  18. 11. a 25.11. se uskuteční KH online formou (https://meet.google.com/mme-myto-ctw)
Čt 11:00 - 12:00, UK508, Konzultační hodiny je možné realizovat po domluvě také přes Google Meet. V jiný den na základě domluvy.
kancelář  UK508

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

FVS Financování veřejného sektoru
PF Podnikové finance
VF Veřejné finance
ZUC Základy účetnictví