Ing. Jan POKORNÝ

Fotografie místopředsedseda Akademického senátu FEK
člen Akademického senátu FEK
interní doktorand katedry financí a účetnictví
 
e-mail pokorny@kfu.zcu.cz
telefon  377633218
konzultační/úřední hodiny  Na základě předchozí dohody.
kancelář  UK508

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

FVS Financování veřejného sektoru
VF Veřejné finance