Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.

vedoucí střediska projektových aktivit
zástupce vedoucího katedry podnikové ekonomiky a managementu
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
 
e-mail mjanuska@kpm.zcu.cz
telefon  377633623
konzultační/úřední hodiny  Út 12:00 - 13:00, Uk418, V době distanční výuky jsem v tento čas k dispozici i online na skype, či na telefonu 777888652
kancelář  UK 418

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

APP Analýza podnikových procesů
APROM Procesní management v angličtině
MEP Management procesů
MR Manažerské rozhodování
OMP Operativní management podniku
PE3 Podniková ekonomika 3
PM Projektový management
RMP Risk management podniku
ZM Základy managementu
ZMS Základy managementu ve stavebnictví