Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.

Fotografie
vedoucí střediska projektových aktivit
zástupce vedoucího katedry podnikové ekonomiky a managementu
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
 
e-mail mjanuska@fek.zcu.cz
telefon  377633623
konzultační/úřední hodiny  Út 9:45 - 10:10, Uk418, Možné i vzdáleně po předchozí domluvě emailem.
kancelář  UK 418

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

APP Analýza podnikových procesů
APROM Procesní management v angličtině
MANG Management
MEP Management procesů
MR Manažerské rozhodování
OMP Operativní management podniku
PE3 Podniková ekonomika 3
PM Projektový management
RMP Risk management podniku
ZMS Základy managementu ve stavebnictví