Výzkum vybraných témat z oblasti marketingu a managementu v kontextu rozvoje digitální společnosti v období post Covid-19


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:SGS-2023-003
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2023-2025

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na vybrané oblasti managementu a marketingu organizací v kontextu rozvoje digitální společnosti. Primárně je orientován na výzkum dopadů demografických a technologických změn na fungování soudobých organizací, které budou zkoumány ve dvou rovinách. Významným aktuálním specifikem bude rovněž zkoumání post-Covidových dopadů právě do managementu a marketingu. První rovina představuje výzkum dopadů digitalizace a pandemie Covid na oblast řízení lidských zdrojů, primárně na témata kvalita pracovního života, diverzita a vzdělávání a rozvoj. Druhá rovina sleduje vliv rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) na podnikání se zaměřením na management a marketing. Výzkumné aktivity budou zaměřené na zkoumání implementace ICT zejména pro digitální marketing a jeho využívání v organizačním prostředí i obecně pro komunikaci mezi lidmi v současné společnosti. Primární zaměření bude na témata sociální e-commerce a využívání sociálních médií pro branding organizací.

  PUBLIKACE:

  Monografické publikace
  • Mičík, M.; Hejduková, P.; From Electronic Commerce to Social Commerce: Origins, Development and Perspectives. Łódź : Wydawnictwo SIZ, 2024. 118s. ISBN 978-83-68049-04-6.
  Příspěvky v odborných časopisech
  • Eger, L.; Gangur, M. How universities communicate with the public via social media:A content analysis. Communication Today, 2024, roč.15. č.1, s.156-173, ISSN 1338-130X.
  • Eger, L.; Komárková, L.; Egerová, D. Employees ICT self-efficacy and uncertainty in the context of digital transformation: Perspective of three generational cohorts. Transformations in Business & Economics, 2023, roč.22. č.3A(60A), s.888-908, ISSN 1648-4460.
  • Eger, L.; Komárková, L.; Egerová, D. Employees ICT self-efficacy and uncertainty in the context of digital transformation: Perspective of three generational cohorts. Transformations in Business & Economics, 2023, roč.22. č.3A (60A), s.888-908, ISSN 1648-4460.
  • Rotenbornová, L. Gender diversity in TOP management teams: indicators of company financial performance literature review. Economics Management Innovation, 2023, roč.15. č.2, s.27-39, ISSN 1804-1299.
  Statě ve sborníku
  • Egerová, D.; Eger, L. Human Resources Development and Continuing Vocational Training: Comparison Czech Republic and Germany. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2023. Chemnitz : Verlag der GUC-Vertrieb der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H, 2023, s.48-59. ISBN 978-3-86367-071-9.
  • Eger, L.; Egerová, D. Human Resource Sustainability and Digital Transformation: Exploring the Role of Key Actors. In Proceedings of the 16th International Conference,Liberec Economic Forum 2023. Liberec : Technical University of Liberec, 2023, s.77-84. ISBN 978-80-7494-672-1.
  • Rotenbornová, L. Comparison of gender diversity in management positions in the Czech Republic and Germany in relation to the adoption of quotas. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2023. Chemnitz : Verlag der GUC-Vertrieb der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H, 2023, s.119-128. ISBN 978-3-86367-071-9.
  • Eger, L.; Egerová, D. Univerzity a jejich komunikace s veřejností prostřednictvím sociálních médií. In Andragogické štúdie. Prešov : Národný inštitút vzdelávania a mládeže, 2023, s.73-82. ISBN 978-80-565-1601-0.