Nový zákon o účetnictví – výklad právní normy s aplikacemi


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D.
Číslo projektu:PRVA-24-018
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2024-2024

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Právní prostředí České republiky se chystá na razantní změnu primární úpravy finančního účetnictví, a to prostřednictvím
základní právní normy – zcela nového zákona, který představuje první významný harmonizační prvek s celosvětově
uznávanými účetními systémy a který plnohodnotně nahradí původní právní normu – nynější zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. Na všechny změny, které nová právní norma přinese, by měli být studenti připraveni – jak po stránce teoretické, tak po
stránce implementační. Proto bude vytvořena elektronická učebnice, která přehledným, jasným a výstižným způsobem
zprostředkuje nové přístupy k vedení účetnictví a vykazování účetních dat pro studenty jako potenciální uživatele této právní
normy.