doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.

Fotografie
vedoucí centra podnikání a udržitelnosti
vedoucí katedry podnikové ekonomiky a managementu
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
členka Akademického senátu FEK
členka oborové rady
 
e-mail pprochaz@fek.zcu.cz
telefon  377633618
konzultační/úřední hodiny  St 11:15 - 12:00, UK 414, Platné do 15.5.2024. Během zkouškového období po předchozí domluvě.
kancelář  UK 414

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

ABS Amazing Business School
DCJN Kompetence v akademickém odborném jazyce
DTPEN Moderní trendy v podnikové ekonomice
MNU Management udržitelnosti
PE Podniková ekonomika
PE1 Podniková ekonomika 1
PE2 Podniková ekonomika 2
PEN Podniková ekonomika pro neekonomy
PPP Podnikatelský plán a praktikum
UPE Úvod do podnikové ekonomiky