doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.

vedoucí centra podnikání a udržitelnosti
tajemnice katedry podnikové ekonomiky a managementu
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
členka Akademického senátu FEK

e-mail pprochaz@kpm.zcu.cz
telefon  377633618
konzultační/úřední hodiny  Út 11:00 - 11:45, UK 416, Platné od začátku akademického roku. Ve zkouškovém období po předchozí e-mailové domluvě.
kancelář  UK 416

Pedagogická činnost | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

AECE Entrepreneurial Culture in the EU
ASME Specifics of entrepreneurship in the SME
KPM/PEN Podniková ekonomika pro neekonomy
PAPE Praktická aplikace podnikové ekonomiky
PE1 Podniková ekonomika 1
PE2 Podniková ekonomika 2