Ing. Zdeněk KRESA

Fotografie interní doktorand katedry ekonomie a kvantitativních metod
 
e-mail zdenekk@kem.zcu.cz
telefon  377633107
konzultační/úřední hodiny  Út 14:50 - 15:35, UK 430, jen po předchozí emailové domluvě
kancelář  UK 430

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

AOV Operační výzkum
MAM Manažerské modelování
MTGA Základy marketingu
OV Operační výzkum
VLS Výrobní a logistické systémy