Ing. Zdeněk KRESA

Fotografie vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
interní doktorand katedry ekonomie a kvantitativních metod
 
e-mail zdenekk@kem.zcu.cz
telefon  377633107
konzultační/úřední hodiny  Čt 14:40 - 15:40, UK 430, jen po předchozí emailové domluvě
kancelář  UK 430

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

AOV Operační výzkum
EAE Ekonomické aplikace v Excelu
KMM Kvantitativní metody v managementu
LOG Logistika
MAM Manažerské modelování
MTGA Základy marketingu
OV Operační výzkum
VLS Výrobní a logistické systémy