Ing. Zdeněk KRESA

Fotografie interní doktorand katedry ekonomie a kvantitativních metod
 
e-mail zdenekk@kem.zcu.cz
telefon  377633107
konzultační/úřední hodiny  St 16:30 - 17:15, UK 430, jen po předchozí emailové domluvě
kancelář  UK 430

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

MTGA Základy marketingu
OV Operační výzkum
VLS Výrobní a logistické systémy