doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D.

Fotografie
vyučující katedry financí a účetnictví
 
e-mail hinke@fek.zcu.cz
telefon  377633210
konzultační/úřední hodiny  Čt 13:40 - 14:40, UK 506, Konzultační hodiny platí celý ZS ak. roku 2023/2024 s výjimkou 9. 11. 2023. Dále je možné konzultovat on-line prostřednictvím Google Meet nebo MS Teams, ale vždy po předchozí domluvě e-mailem.
kancelář  UK506

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

CONT Controlling
MUC Manažerské účetnictví
MUS Účetnictví podle mezinárodních účetních systémů
UC1 Účetnictví 1
UC2 Účetnictví 2
UC4 Účetnictví 4
UC5 Účetnictví IAS/IFRS
US Účetní systém
ZUC Základy účetnictví