Ing. Jaromír KOVAŘÍK, Ph.D.

vědecký pracovník střediska projektových aktivit