Ing. Alena PALACKÁ

tajemnice Akademického senátu FEK
interní doktorandka katedry financí a účetnictví
spolupracovnice centra podnikání a udržitelnosti
členka Akademického senátu FEK
náhradník disciplinární komise
 
e-mail astankov@kfu.zcu.cz
telefon  377633219
konzultační/úřední hodiny  Čt 15:40 - 17:40, online - Google Meet, Platné pro LS
kancelář  UK-507