Habilitační řízení

Fakulta ekonomická ZČU je na základě udělené akreditace oprávněna provádět habilitační řízení v oboru Ekonomika a management. Na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni lze žádat o habilitační řízení v akreditovaném oboru v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

U uchazečů o habilitační řízení ve výše uvedeném oboru na Fakultě ekonomické se předpokládají rozsáhlá znalostní kompetence v ekonomických vědách, především hluboké teoretické základy ekonomie, aplikované matematiky a statistiky, podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, finančního řízení, řízení lidských zdrojů a ekonomických procesů v moderních organizacích. Zároveň musí uchazeči prokazatelně rozvíjet vědeckou a výzkumnou činnost v daném oboru, svými dosavadními výsledky naplňovat požadavky, které jsou stanoveny ve Vyhlášce děkanky.

Podmínky a průběh řízení je dán univerzitním předpisem "Podrobnosti postupu při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem".