Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.

Fotografie
proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti Fakulty ekonomické
zástupce vedoucího centra cestovního ruchu
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
spolupracovník střediska projektových aktivit
spolupracovník centra cestovního ruchu
 
e-mail jtluchor@kmo.zcu.cz
telefon  377633366 (Cheb), 3316 (Plzeň)
konzultační/úřední hodiny  email, telefon, skyp, po domluvě e-mailem či telefonicky (602 549 615)
online, Konzultační hodiny je možné realizovat po domluvě také přes Skype, Google Meet
Út 11:00 - 12:30, CD 205
St 11:00 - 12:30, UK 524
Čt 9:00 - 10:30, UK 524, určené především pro dotazy problematice studia
kancelář  CD205, UK524

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

AGCR Geografie cestovního ruchu v angličtině
AMSCR Marketing podniků a destinací CR v angličtině
CR Cestovní ruch
ELM Obchodní jednání v angličtině
GCR Geografie cestovního ruchu
MANS Management služeb
MPCR Management podniků a destinací CR
MSCR Marketing služeb CR
MTGA Základy marketingu
OS Obchod a služby
PROMO Marketingový projekt
SOS Ochrana spotřebitele