Fotografie

Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.

vedoucí katedry marketingu, obchodu a služeb
zástupce vedoucího centra cestovního ruchu
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
spolupracovník střediska projektových aktivit
spolupracovník centra cestovního ruchu

e-mail jtluchor@kmo.zcu.cz
telefon  377633366 (Cheb), 3316 (Plzeň)
konzultační/úřední hodiny  UK 526, CD 205, po domluvě e-mailem či telefonicky (602 549 615)
Út 9:00 - 10:00, CD205, 7.1., 4.2.
St 11:00 - 12:00, UK526 (Plzeň), 8.1., 15.1., 29.1., 5.2., 12.2. - púrosím o předběžné nahlášení konzultací
Čt 9:00 - 10:00, UK526 (Plzeň), 2.1., 9.1., 23.1. - prosím o předběžné nahlášení termínu
Pá 13:00 - 14:00, CD205, 10.1., 17.1., 24.1., 14.2. (čas případně bude upřesněn)
kancelář  CD205, UK526

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

AGCR Geografie cestovního ruchu v angličtině
AMSCR Marketing podniků a destinací CR v angličtině
CR Cestovní ruch
ELM Obchodní jednání v angličtině
GCR Geografie cestovního ruchu
MANS Management služeb
MPCR Management podniků a destinací CR
MSCR Marketing služeb CR
MTGA Základy marketingu
OS Obchod a služby
PROMO Marketingový projekt
SOS Ochrana spotřebitele