Výzkum kvantitativních přístupů pro řešení ekonomických problémů


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Zdeněk KRESA
Číslo projektu:SGS-2024-030
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2024-2026

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Kvantitativní přístupy pomáhají pro řešení mnoha problémů současné společnosti. Předkládaný projekt si klade za cíl zkoumat a využívat tyto přístupy pro řešení aktuálních ekonomických problémů a výzev teorie i praxe. Vzhledem k poměrně velkému řešitelskému týmu se může projekt zaměřit hned na několik tematických oblastí a využít tak i případných synergií. Kvantitativní přístupy v podobě matematických modelů tak budou uplatněny pro řešení konkrétních rozhodovacích problémů podnikové praxe, stejně tak jako budou moderní kvantitativní metody pomáhat při řešení otázek konkurenceschopnosti, ekonomického růstu a problematiky trhu práce. Jedním ze zdrojů konkurenceschopnosti může být i zavádění Business Inteligence, které bude podrobněji zkoumáno jak z pohledu připravenosti a využitelnosti malými a středními podniky, tak z pohledu dalšího rozvoje v kontextu umělé inteligence. V neposlední řadě bude zkoumána také oblast hospodářské politiky, konkrétně dopad prostředí zvýšených úrokových sazeb na transmisi nástrojů makroobezřetnostní politiky.

    PUBLIKACE:

    Statě ve sborníku
    • Svoboda, M.; Říhová, P.; Plevný, M. Analysis of Different Simulation Techniques for Solving Queueing Theory Problems. In Proceedings of the International Scientific Conference Quantitative Methods in Economics - Multiple Criteria decision Making XXII. Bratislava : Vydavaťelstvo EKONÓM, 2024, s.134-140. ISBN 978-80-225-5144-1.