Ing. Petr ŠTUMPF, Ph.D.

Fotografie vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovník centra cestovního ruchu
 
e-mail stumpf@kmo.zcu.cz
telefon  377633330
kancelář  UK 520

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

GCR Geografie cestovního ruchu
MPCR Management podniků a destinací CR
MTGA Základy marketingu
PROMO Marketingový projekt