Studium chování v situacích kolektivního jednání: behaviorální a experimentální přístup


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jaromír KOVAŘÍK, Ph.D.
Číslo projektu:GA24-12255S
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2024-2026

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt se zabývá experimentálním a teoretickým studiem chování v situacích kolektivního jednání (SKJ). Tyto situace jsou charakterizovány konfliktem individuálního a společenského zájmu a jediná teoretická predikce v SKJ je tzv. "tragédie občiny". Porozumět chování v SKJ je mimořádně důležité, protože vystihují konflikt přítomný v mnoha aktuálních světových problémech (např. globální oteplování, vyčerpávání přírodních zdrojů či celosvětové šíření epidemických nemocí). Tento projekt aplikuje techniky teorie her, experimentální ekonomie a teorii sítí k analýze následujících otázek:
(i) Jaký vliv má jednotlivec na chování skupiny v SKJ a do jaké míry lidé svůj vliv podceňují?
(ii) Je možné udržet spolupráci kolektivu v dynamických SKJ pokud
(a) zachování (přežití) skupiny je funkcí toho, do jaké míry byla skupina schopná spolupracovat v minulosti a
(b) veřejná informace o tom, kdo spolupracuje a kdo ne, může být jednotlivci manipulována?
(iii) Dokáže omezená racionalita jednotlivců předpovědět kolektivní spolupráci v dynamických SKJ?


    Update cookies preferences