Vynikající studenti převzali stipendia

Strategie udržitelnosti

Jsme si vědomi závazků plynoucí z postavení silné, regionální vzdělávací instituce v ekonomických oborech. Hlásíme se ke konceptu udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Jsme členem SDG Accord a Asociace společenské odpovědnosti.

Naše priority jsou navázány na naplňování vybraných cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Realizujeme vzdělávací a výzkumné aktivity, společné programy a akce v rámci různých oblastí udržitelnosti a společenské odpovědnosti a vedeme společný dialog se studenty, pracovníky a dalšími stakeholdery.

Hlavním prostředníkem pro realizaci našich aktivit je Centrum podnikání a udržitelnosti.

Více k naší strategii udržitelnosti na tomto videu