BEAGLE - Blue Oceans Strategy for Value Creation


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Číslo projektu:101131728
Poskytovatel:Horizon Europe - European Commission
Období řešení:2024-2026

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:

    Update cookies preferences