Výzkumná a odborná činnost

[2023]

Výzkumné projekty

TQ01000074 - Digitalizace výuky projektového managementu s využitím konceptu serious games, virtuální a rozšířené reality s ohledem na aktuální potřeby businessu
Řešitel na FEK:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2023-2026

TQ01000007 - Mladí lidé jako aktéři budoucího rozvoje obcí a měst
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2023-2026

CZ.01.01.01/06/23_014/0001333 - Znalostní transfer pro inovaci produktu zaměřeného na procesní analýzu a optimalizaci
Řešitel na FEK:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2023-2025

SGS-2023-007 - Aktuální výzvy a problémy moderní společnosti pohledem financí a účetnictví
Řešitel na FEK:   Ing. Mgr. Jan POKORNÝ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2023-2025

SGS-2023-003 - Výzkum vybraných témat z oblasti marketingu a managementu v kontextu rozvoje digitální společnosti v období post Covid-19
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2023-2025

SGS-2022-013 - Smart cities a sociální, ekologická a ekonomická transformace měst
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2022-2024

TL03000377 - Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2020-2023

SS03010080 - Interdisciplinární přístupy efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území v ekonomickém, sociálním a environmentálním kontextu
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jan KOPP, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2021-2023

TL03000527 - Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka - od genetické determinace k územní kohezi
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2020-2023

SGS-2021-009 - Sociální preference a nepoctivé jednání: experimentální přístup
Řešitel na FEK:   Ing. Olga MARTINČÍKOVÁ SOJKOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2021-2023

SGS-2021-017 - Inovativní a udržitelné přístupy a metody v podnikání, projektech a procesech
Řešitel na FEK:   Ing. Eva JELÍNKOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2021-2023

SGS-2021-020 - Změny v ekonomice a marketingu turismu
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2021-2023

SGS-2021-032 - Udržitelnost maloobchodu ve venkovských obcích ČR
Řešitel na FEK:   Ing. Hana KUNEŠOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2021-2023

SGS-2021-022 - Výzkum kvantitativních metod v aplikaci na vybrané ekonomické problémy
Řešitel na FEK:   Ing. Jan BRČÁK
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2021-2023

SVK1-2023-002 - XB-CON Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2023"
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2023-2023

Rozvojové a vzdělávací projekty

2021-1-CZ01-KA220-HED-000031187 - Sustainable Development Goals in education and in action!
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2022-2024

MK-1808-01-2324 - Forensic Accounting, Fraud Examination and Sustainable Development
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2023-2024

PRVA-23-028 - Tvorba a inovace studijních opor pro studijní programy FEK se zaměřením na marketing-management-podnikání
Řešitel na FEK:   Ing. Eva JELÍNKOVÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2023-2023

PRVA-23-047 - Inovace stávajících a tvorba nových předmětů v oblasti kvantitativních metod a účetnictví na FEK
Řešitel na FEK:   Ing. Olga MARTINČÍKOVÁ SOJKOVÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2023

PRVA-23-019 - Odborné exkurze a terénní praxe studentů jako výuková metoda
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr ŠTUMPF, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2023

PRVA-23-014 - Mezifakultní projekt DESING+ 2023
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2023-2023

PRVA-23-017 - Posilování mediální gramotnosti a kritického myšlení
Řešitel na FEK:   Ing. Michal MIČÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2023-2023

Smluvní výzkum

Profilování a spokojenost návštěvníků Karlovarského kraje
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr ŠTUMPF, Ph.D.
Období řešení:   2023

5115/0008/23(519002) - Vytvoření databáze atraktivit a služeb cestovního ruchu (podniků služeb v ČR) ve spádové oblasti komponent potenciální památky UNESCO - Žatec a krajina žateckého chmele
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2023

Kartografický výstup v programu ArcGIS provedené analýzy systému DMO v České republice na lokální, oblastní a krajské úrovni
Řešitel na FEK:   Mgr. Martin KEBZA
Období řešení:   2023-2023

Ostatní projekty

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2023
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2023

1/0328/21 - Post-pandemický manažment podniku: identifikácia dočasných a trvalo udržateľných zmien v sekvenčných a paralelných funkciách manažmentu v kontexte s pandémiou ochorenia COVID-19
Řešitel na FEK:   Ing. Marta NOSKOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2023-2023

35600/96 - 46 - SDG Transformation SPACE
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Období řešení:   2021-2023

BTHA-SW-2023-2 - International Summer School on Sustainability 2023, Januar - Juli 2023
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Období řešení:   2023-2023Update cookies preferences