Profilování a spokojenost návštěvníků Karlovarského kraje


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Petr ŠTUMPF, Ph.D.
Období řešení:2023

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je identifikovat profily návštěvníků Karlovarského kraje a jejich spokojenost s dílčími faktory nabídky regionu jako destinace turismu, stejně tak jako celkovou spokojenost s pobytem. Sběr primárních dat probíhá metodou TAPI v terénu v období letní turistické sezóny 2023. Zadavatelem zakázky je Živý kraj, z.s.


    Update cookies preferences