Fotografie

Ing. Marta NOSKOVÁ, Ph.D.

vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu

e-mail mnosk@kpm.zcu.cz
telefon  377633612
kancelář  UK 416

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

PE1 Podniková ekonomika 1
SMP Strategický management podniku
ZM Základy managementu