Ing. Marta NOSKOVÁ, Ph.D.

Fotografie vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
 
e-mail mnosk@kpm.zcu.cz
telefon  377633612
kancelář  UK 416

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

SMA Strategický management
SMP Strategický management podniku
ZM Základy managementu