International Summer School on Sustainability 2023, Januar - Juli 2023


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Číslo projektu:BTHA-SW-2023-2
Období řešení:2023-2023

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt si klade za cíl nabídnout českým, německým a mezinárodním studujícím letní odbornou školu věnující se téatu udržitelného rozvoje. Na programu pro účastníky spolupracuje také mezinárodní společnost BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH. Studující obdrží při úspěšném splnění všech podmínek certifikát o úspěšném absolvování a potvrzení o rozsahu zapojení 5 ECTS.