Fotografie

Ing. Hana KUNEŠOVÁ, Ph.D.

vedoucí katedry marketingu, obchodu a služeb
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
členka Akademického senátu FEK

e-mail kunesova@kmo.zcu.cz
telefon  377633309 (UK-524), 377633359 (CD-206)
konzultační/úřední hodiny  e-mail, tel., Plzeň a Cheb: Konzultace e-mailem nebo telefonicky: úterý a čtvrtek, vždy 10:00-11:30, tel. 377 633 309.
kancelář  UK-524, CD-206

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EEI Evropská ekonomická integrace
OVO Obchodní vztahy a operace
SE Světová ekonomika a EU
SPZD Studium a práce se zdroji