Ing. Hana KUNEŠOVÁ, Ph.D.

Fotografie
vedoucí katedry marketingu, obchodu a služeb
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
členka Akademického senátu FEK
 
e-mail kunesova@kmo.zcu.cz
telefon  377633309 (UK-526), 377633359 (CD-206)
konzultační/úřední hodiny  CD-206 (Cheb), Cheb: Ve zkouškovém období konzultace pro Cheb online v termínu podle domluvy.
UK-526 (Plzeň), Plzeň: Ve zkouškovém období konzultace v Plzni osobně nebo online v termínu podle domluvy.
kancelář  UK-526, CD-206

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EEI Evropská ekonomická integrace
OVO Obchodní vztahy a operace
SE Světová ekonomika a EU
SPZD Studium a práce se zdroji
UDS Úvod do studia