Ing. Hana KUNEŠOVÁ, Ph.D.

Fotografie
vedoucí katedry marketingu, obchodu a služeb
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
členka Akademického senátu FEK
 
e-mail kunesova@kmo.zcu.cz
telefon  377633309 (UK-526), 377633359 (CD-206)
konzultační/úřední hodiny  CD-206 (Cheb), Cheb: pondělí 10:15-11:00. V jiném dnu pouze online po předchozí domluvě.
UK-526 (Plzeň), Plzeň: úterý 14:00-16:00. Konzultace k BP a DP jsou možné osobně nebo online i v jiném dnu podle domluvy.
kancelář  UK-526, CD-206

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EEI Evropská ekonomická integrace
OVO Obchodní vztahy a operace
SE Světová ekonomika a EU
SEU Světová ekonomika a Evropská unie
UDS Úvod do studia