Ing. Hana KUNEŠOVÁ, Ph.D.

Fotografie
vedoucí katedry marketingu, obchodu a služeb
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
členka Akademického senátu FEK
 
e-mail kunesova@kmo.zcu.cz
telefon  377633309 (UK-524), 377633359 (CD-206)
konzultační/úřední hodiny  Po 13:30 - 14:30, CD206 (Cheb), Cheb
Pá 9:00 - 10:30, UK526 (Plzeň), Plzeň, v jiném termínu po domluvě. Konzultace jsou možné také online (Google Meet).
kancelář  UK-526, CD-206

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EEI Evropská ekonomická integrace
OVO Obchodní vztahy a operace
SE Světová ekonomika a EU
SPZD Studium a práce se zdroji
UDS Úvod do studia