Ing. Hana KUNEŠOVÁ, Ph.D.

Fotografie
vedoucí katedry marketingu, obchodu a služeb
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
členka Akademického senátu FEK
 
e-mail kunesova@kmo.zcu.cz
telefon  377633309 (UK-524), 377633359 (CD-206)
konzultační/úřední hodiny  Od 1.11. 2021 konzultace e-mailem nebo online (Google Meet), termín a čas po domluvě e-mailem. Od 10.11. do 12.11. nepřítomnost na pracovišti, konzultace se nekonají.
kancelář  UK-526, CD-206

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EEI Evropská ekonomická integrace
OVO Obchodní vztahy a operace
SE Světová ekonomika a EU
SPZD Studium a práce se zdroji
UDS Úvod do studia