Výzkum kvantitativních metod v aplikaci na vybrané ekonomické problémy


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jan BRČÁK
Číslo projektu:SGS-2021-022
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2021-2023

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je pokračováním předcházejícího projektu. Je zaměřen na analýzu chování a predikci finančních trhů (hlavně akciový trh ČR a střední Evropa). Jedním z cílů projektu je vytvoření prediktivních modelů chování finančních (akciových) trhů a využití těchto modelů pro systémy algoritmického obchodování.
Další část projektu se zabývá hodnocením dopadů změn kapitálové regulace na odolnost domácího bankovního sektoru a vyhodnocení systémových rizik domácího bankovního sektoru a možnosti jejich omezení.
Další část projektu pojednává o možnostech implementace a provozu Business Intelligence, využití big data a analýza jejich dostupnosti. Malé a střední podniky nemají finanční prostředky, ale i kapacity na robustní komplexní řešení, které nabízejí velké ERP systémy. Projekt se bude zabývat uceleným pohledem na problematiku implementace BI do malých a středních podniků.
Poslední část projektu se zabývá aplikací kvantitativních přístupů v oblasti managementu pro řešení konkrétních rozhodovacích problémů a využívání modelů při manažerském rozhodování.