Inovativní a udržitelné přístupy a metody v podnikání, projektech a procesech


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Eva JELÍNKOVÁ
Číslo projektu:SGS-2021-017
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2021-2023

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt se zaměřuje na výzkum problematiky udržitelnosti a inovací v moderním (soudobém) podnikatelském prostředí. Aplikace
inovativních a udržitelných metod a přístupů v podnikání se stává nedílnou součástí strategií podnikatelských subjektů napříč
celým podnikatelským spektrem.

  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Faifr, A.; Januška, M. Factors determining the extent of GDPR implementation within organizations: empirical evidence from Czech Republic. Journal of Business Economics and Management, 2021, roč.22. č.5, s.1124-1141, ISSN 1611-1699.
  • Taušl Procházková, P.; Nosková, M.; Machová, K.; Velíšková, V. Development of performance evaluation indicators for social enterprises: the use of Delphi technique. Journal of Business Economics and Management, 2021. ISSN 1611-1699.
  • Januška, M.; Faifr, A. Evaluation of Framework Conditions Supporting Young Innovators in Central Europe. EKONOMICKY CASOPIS, 2021, roč.69. č.4, s.405-422, ISSN 0013-3035.
  Statě ve sborníku
  • Nosková, M.; Taušl Procházková, P. Balance Sheet Rules and Their Ability to Influence Business Performance. In 3rd International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises DEMSME 2021 Conference Proceedings. Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2021, s.438-444. ISBN 978-80-7510-456-4.
  • Skřivan, L.; Vacek, J. Innovation Opportunities and Challenges in SMEs in Selected European Countries. In Proceedings of the 15th International Conference Liberec Economic Forum 2021. Liberec : Technická univerzita, 2021, s.99-106. ISBN 978-80-7494-578-6.