Výzkumná a odborná činnost

[2022]

Výzkumné projekty

SGS-2022-013 - Smart cities a sociální, ekologická a ekonomická transformace měst
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2022-2024

TL03000377 - Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2020-2023

SS03010080 - Interdisciplinární přístupy efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území v ekonomickém, sociálním a environmentálním kontextu
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jan KOPP, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2021-2023

TL03000527 - Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka - od genetické determinace k územní kohezi
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2020-2023

SGS-2021-009 - Sociální preference a nepoctivé jednání: experimentální přístup
Řešitel na FEK:   Ing. Olga MARTINČÍKOVÁ SOJKOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2021-2023

SGS-2021-017 - Inovativní a udržitelné přístupy a metody v podnikání, projektech a procesech
Řešitel na FEK:   Ing. Eva JELÍNKOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2021-2023

SGS-2021-020 - Změny v ekonomice a marketingu turismu
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2021-2023

SGS-2021-032 - Udržitelnost maloobchodu ve venkovských obcích ČR
Řešitel na FEK:   Ing. Hana KUNEŠOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2021-2023

SGS-2021-022 - Výzkum kvantitativních metod v aplikaci na vybrané ekonomické problémy
Řešitel na FEK:   Ing. Jan BRČÁK
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2021-2023

SGS-2020-026 - Ekonomická a finanční transformace v kontextu digitální společnosti
Řešitel na FEK:   Ing. Alena PALACKÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2020-2022

GA19-18080S - Dodavatelsko-odběratelské řetězce v potravinářství: vliv koncentrace, nekalých obchodních praktik, politik a měnícího se chování spotřebitelů
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Ján POKRIVČÁK, M.S., PhD.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2019-2022

TL02000373 - Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jan PAŠEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2019-2022

TL02000423 - Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2019-2022

SGS-2020-015 - Výzkum vybraných oblastí managementu a marketingu organizací v kontextu demografických a technologických změn
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2020-2022

SVK1-2022-013 - Trendy v podnikání 2022 - sekce pro studenty doktorských studijních programů
Řešitel na FEK:   Ing. Olga MARTINČÍKOVÁ SOJKOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2022

Rozvojové a vzdělávací projekty

2021-1-CZ01-KA220-HED-000031187 - Sustainable Development Goals in education and in action!
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2022-2024

CE1324 - Creative entrepreneurship in ceramic regions – developing, educating, encouraging (CerDee)
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2019-2022

DF/SU/09/16 - Vnitřní hranice Schengenu: Percepce dopadů opatření proti covid-19 na život v česko-bavorském příhraničí
Řešitel na FEK:   RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2021-2022

IDEG-2021-002 - Stability of preferences, beliefs, and behavior in strategic and non-strategic situations
Řešitel na FEK:   Ing. Olga MARTINČÍKOVÁ SOJKOVÁ
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2021-2022

PRVA-22-028 - Tvorba studijních opor pro bakalářské studijní programy FEK
Řešitel na FEK:   Ing. Mgr. Jan POKORNÝ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2022-2022

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016927 - Mobility Západočeské univerzity v Plzni
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2021-2022

Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2022-2022

PRVA-22-035 - Tvorba a inovace studijních opor pro vybrané předměty FEK v online prostředí
Řešitel na FEK:   Ing. et Ing. Jiří PEŠÍK
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2022-2022

PRVA-22-025 - Tvorba a inovace studijních opor pro vybrané předměty navazujícího studia FEK
Řešitel na FEK:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2022-2022

PRVA-22-047 - Mezifakultní projekt DESING+ 2022
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2022-2022

Smluvní výzkum

Marketingová situační analýza pro produktové portfolio firmy a vývoj strategického marketingového plánu
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2021-2022

Analýza potřeb a návrh služeb pro podporu digitální transformace malých a středních podniků
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Období řešení:   2022

Ostatní projekty

35600/96 - 46 - SDG Transformation SPACE
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Období řešení:   2021-2023

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2022
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2022