Výzkumná a odborná činnost

[2023]

Rozvojové a vzdělávací projekty

2021-1-CZ01-KA220-HED-000031187 - Sustainable Development Goals in education and in action!
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2022-2024

MK-1808-01-2324 - Forensic Accounting, Fraud Examination and Sustainable Development
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2023-2024

PRVA-23-028 - Tvorba a inovace studijních opor pro studijní programy FEK se zaměřením na marketing-management-podnikání
Řešitel na FEK:   Ing. Eva JELÍNKOVÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2023-2023

PRVA-23-047 - Inovace stávajících a tvorba nových předmětů v oblasti kvantitativních metod a účetnictví na FEK
Řešitel na FEK:   Ing. Olga MARTINČÍKOVÁ SOJKOVÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2023

PRVA-23-019 - Odborné exkurze a terénní praxe studentů jako výuková metoda
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr ŠTUMPF, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2023

PRVA-23-014 - Mezifakultní projekt DESING+ 2023
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2023-2023

PRVA-23-017 - Posilování mediální gramotnosti a kritického myšlení
Řešitel na FEK:   Ing. Michal MIČÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2023-2023