Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.

Fotografie
vedoucí projektové kanceláře
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
spolupracovnice centra cestovního ruchu
členka střediska projektových aktivit
 
e-mail jircingo@kpm.zcu.cz
telefon  377633610
kancelář  UK418

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

MNGK Management
PM Projektový management
PPM Řízení portfolia projektů
ROP Rozpočtování projektů
TMP Taktický management podniků