Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.

Fotografie
vedoucí projektové kanceláře
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
spolupracovnice centra cestovního ruchu
členka střediska projektových aktivit
 
e-mail jircingo@kpm.zcu.cz
telefon  377633610
konzultační/úřední hodiny  Čt 13:00 - 14:00, UK 418/online, Po předchozí domluvě emailem. Platí pro konzultace v kanceláři (pokud bude možné) i pro online konzultace přes Google Meet
kancelář  UK418

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

MNGK Management
PM Projektový management
PPM Řízení portfolia projektů
ROP Rozpočtování projektů
TMP Taktický management podniků