Výzkumná a odborná činnost

[2020]

Výzkumné projekty

TL03000377 - Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2020-2023

TL03000527 - Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka - od genetické determinace k územní kohezi
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2020-2023

SGS-2020-026 - Ekonomická a finanční transformace v kontextu digitální společnosti
Řešitel na FEK:   Ing. Alena PALACKÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2020-2022

GA19-18080S - Dodavatelsko-odběratelské řetězce v potravinářství: vliv koncentrace, nekalých obchodních praktik, politik a měnícího se chování spotřebitelů
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Ján POKRIVČÁK, M.S., PhD.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2019-2022

TL02000373 - Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jan PAŠEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2019-2022

TL02000423 - Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2019-2022

SGS-2020-015 - Výzkum vybraných oblastí managementu a marketingu organizací v kontextu demografických a technologických změn
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2020-2022

TL02000060 - Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio - ekonomického rozvoje společnosti
Řešitel na FEK:   Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2019-2021

TL02000136 - Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2019-2021

SGS-2019-007 - Pozice firem v globální produkční síti a její vliv na regionální rozvoj a politické postoje voličů
Řešitel na FEK:   Mgr. Martin LEPIČ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2019-2021

SGS-2019-005 - Sociální podnikání - model udržitelného podnikání
Řešitel na FEK:   Ing. Kristýna MACHOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2019-2020

TL01000110 - Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2018-2020

TL01000498 - Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2018-2020

TL02000055 - Efektivní marketing jako nástroj konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje neziskových organizací poskytujících sociální služby
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2019-2020

TITSMMR702 - Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2018-2020

21830123 - Visegrad Grant - Social media and trust building
Řešitel na FEK:   Ing. Michal MIČÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     Visegrad Fund
Období řešení:   2019-2020

SGS-2018-042 - Aplikace kvantitativních metod v ekonomii
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2018-2020

SGS-2019-004 - Využití nástrojů marketingového mixu v podnicích služeb
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2019-2020

SVK1-2020-017 - Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů - sekce pro studenty
Řešitel na FEK:   Ing. Olga MARTINČÍKOVÁ SOJKOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2020

SVK1-2020-011 - Trendy v podnikání 2020
Řešitel na FEK:   Ing. Jan BRČÁK
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2020-2020

SGS-2019-003 - Optimalizace uživatelského rozhraní a výstupů internetového nástroje pro statistické zpracování rizikových faktorů pomocí metody SAFMEA
Řešitel na FEK:   Ing. Petr ČÍŽEK, M.A., Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2019-2020

Rozvojové a vzdělávací projekty

CE1324 - Creative entrepreneurship in ceramic regions – developing, educating, encouraging (CerDee)
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2019-2022

CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009726 - Ze školy odpovědně na trh práce II.
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2018-2020

CRP18+ - Rozvoj a zajištění kvality studijních programů typu Joint degree uskutečňovaných ve spolupráci se zahraničními vysokými školami
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2020-2020

VS-20-016 - Tvorba obsahu a studijních materiálů pro vybrané předměty v novém bakalářském studijním programu Marketingové řízení.
Řešitel na FEK:   Ing. Mgr. Milan SVOBODA, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2020

VS-20-012 - Aplikace nových metod výuky ve vazbě na tvůrčí činnost studentů do předmětů FEK
Řešitel na FEK:   Ing. Marta NOSKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2020

VS-20-011 - Tvorba studijních opor pro NMgr. studijní program "Ekonomická a regionální geografie"
Řešitel na FEK:   RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2020-2020

Smluvní výzkum

Ostatní projekty

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2020
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2020

BTHA-AP-2020-27 - Vorbereitungsphase für ein gemeinsames grenzüberschreitendes praxisintegriertes Multiple-Degree-Bachalorstudienprogramm in Eger (Cheb)
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Období řešení:   2020-2020