Aplikace kvantitativních metod v ekonomii


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2018-042
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2018-2020

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Témata a cíle projektu z větší části navazují úzce na oblasti řešení a cíle výzkumného týmu KEM Aplikace kvantitativních metod v ekonomických disciplínách. Stejně jako v rámci výzkumného týmu je projekt rozdělen do 3 okruhu problémů a jejich řešení. Prvním z řešených problémů je predikce vývoje a chování finančních trhů. Jednotliví řešitelé tohoto okruhu přistupují k řešení této problematiky různým způsobem a aplikují odlišné metody a nástroje. Dalším okruhem jsou problémy v oblasti management science. V této oblasti se řešitelé zabývají nejen řešením distribučních problémů a optimalizace, ale pokračují ve vývoji automatického generátoru úloh vývojem a implementací nových úloh z oblasti management science spolu s úlohami z oblasti statistického zpracování dat. Součástí tohoto okruhu je i další vývoj systému automatického generování úloh a jeho integrace s generátorem parametrizovaných testů v prostředí cloudu. Součástí posledního okruhu je řešení problémů z oblasti managementu rizik a hodnocení připravenosti na zavedení GDPR ve firmách.

  PUBLIKACE:

  Monografické publikace
  • Pfeifer, L. Finanční stabilita bankovního sektoru a možnosti jejího prosazování. Plzeň : NAVA, 2020. 202s. ISBN 978-80-7211-585-3.
  Příspěvky v odborných časopisech
  • Svoboda, M.; Říhová, P. Stock price prediction using Markov Chains analysis with varying state space on data from the Czech Republic. E + M. Ekonomie a Management, 2021, roč.24. č.4, s.142-155, ISSN 1212-3609.
  • Jarý, Č. Mezoekonomika. GRANT Journal, 2020, roč.09. č.1, s.29-31, ISSN 1805-062X.
  • Pfeifer, L.; Konečný, T. Macroprudential ring-fencing. Journal of Financial Regulation and Compliance, 2020, roč.19. č.2, s.125-142, ISSN 1358-1988.
  • Janáček, J.; Gábrišová, L.; Plevný, M. Fair facility allocation in emergency service system. Journal of Business Economics and Management, 2020, roč.21. č.4, s.1058-1071, ISSN 1611-1699.
  • Gangur, M.; Svoboda, M. Simulation of Bayes´ rule by means of Monte Carlo method. Teaching Statistics, 2018, roč.40. č.3, s.83-87, ISSN 0141-982X.
  • Gangur, M.; Plevný, M. On The Problem of Generating a Large Number of Comparable Test Variants. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2018, roč.11. č.4, s.78-84, ISSN 2336-2375.
  • Brčák, J.; Gangur, M. A USE OF DATA MINING METHODS IN THE CZECH REPUBLIC AND IN THE WORLD. Trendy v podnikání, 2018, roč.8. č.3, s.14-23, ISSN 1805-0603.
  Statě ve sborníku
  • Nový, M.; Jarý, Č. Economic and Social Impacts of COVID 19 on National Economies from the Point of View of Economic Theory. In SHS - Web of Conferences - The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. Les Ulis : EDP Sciences, 2021, s.1-10. ISBN 2261-2424neuvedeno.
  • Gangur, M.; Svoboda, M.; Grolmus, P. A COMPARISON OF DIFFERENT APPROACHES USED IN THE LEARNING PROCESS BY MEANS OF THE MOODLE DATA ANALYSIS. In DIVAI 2020 - 13th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Prague : Wolters Kluwer, 2020, s.521-532. ISBN 2464-7470978-80-7598-841-6.
  • Svoboda, M.; Plevný, M.; Říhová, P. QUEUING SYSTEM WITH IMPATIENT CUSTOMERS - APPLYING SIMULATION TECHNIQUES TO SOLVE A SMALL BUSINESS PROBLEM. In Proceedings of the International Scientific Conference Quantitative Methods in Economics / Multiple Criteria Decision Making XX. Bratislava : Letra Edu, 2020, s.319-325. ISBN 978-80-89962-60-0.
  • Faifr, A. Use of Project Management Maturity Models as a Evaluation Framework for Project Risk Maturity Assessment. In DOKBAT 2020 - 16th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2020, s.123-138. ISBN 978-80-7454-935-9.
  • Nový, M. The influence of globalization on selected constitutive and regulating elements of the economic mechanism on the example of regional economic growth of new and old member states of the European Union. In SHS - Web of Conferences - The 19th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy. Les Ulis : EDP Sciences, 2020, s.1-8. ISBN 2261-2424neuvedeno.
  • Faifr, A. Use of Project Management Maturity Models as a Evaluation Framework for Project Risk Maturity Assessment. 2020. ISBN 978-80-7454-935-9.
  • Januška, M.; Staňková, A. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PŘEDOBCHODNÍ FÁZI (PCP) A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ (PPI). In Proceedings of the 11th Annual International Scientific Conference COMPETITION. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2019, s.164-173. ISBN 978-80-88064-44-2.
  • Svoboda, M. APLIKACE MARKOVOVÝCH ŘETĚZCŮ - PRAKTICKÝ PŘÍKLAD: PLÁNOVÁNÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. In ZBORNÍK ZO SEMINÁRA VYUŽITIE KVANTITATÍVNYCH METÓD VO VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI A V PRAXI XIII. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo EKONÓM,, 2019, s.169-173. ISBN 978-80-225-4617-1.
  • Říhová, P.; Svoboda, M. Reliability of Investment Recommendations. In Proceedings of the 16th International Scientific Conference. Brno : Masarykova univerzita, 2019, s.471-479. ISBN 978-80-210-9337-9.
  • Jarý, Č. Management kvality. In Quaere. Hradec Králové : Magnanimitas, 2019, s.124-133. ISBN 978-80-87952-30-6.
  • Gangur, M.; Sova Martinovský, V. On Possibility of Automatic Generation of Data Files and their Use in Tasks of Descriptive Statistics. In Proceedings of the 11th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU 2019),. Lisabon : SCITEPRESS – Science and Technology Publications, 2019, s.446-453. ISBN 978-989-758-367-4.
  • Brčák, J. Sustainable Development Goals in Company Culture. In Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference. Neuveden : International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s.6006-6020. ISBN 978-0-9998551-3-3.
  • Nový, M. Globalization and Dual Quality of Food and Drug Products. In Globalization and Its Socio-Economic Consequence. Žilina, Slovak Republic : ZU - University of Žilina, 2018, s.2711- 2718. ISBN 2454-0943978-80-8154-249-7.
  • Říhová, P.; Svoboda, M. Profitability of Selected Technical Analysis Indicators. In Proceedings of the 15th International Scientific Conference. Brno : Masarykova univerzita, 2018, s.591-598. ISBN 978-80-210-8980-8.
  • Svoboda, M.; Gangur, M. The use of Monte Carlo Computer Simulation in Teaching Statistics. In DIVAI 2018 - 12th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Prague : Wolters Kluwer, 2018, s.185-193. ISBN 2464-7470978-80-7598-059-5.
  • Svoboda, M.; Plevný, M.; Říhová, P. Queuing System as a Model of a Specific Small Business Problem and its Solution by Simulation Techniques. In Proceedings of the International Scientific Conference Quantitative Methods in Economics / Multiple Criteria Decision Making XIX. Bratislava : Letra Edu, 2018, s.358-365. ISBN 978-80-89962-07-5.
  • Čech, M.; Januška, M.; Faifr, A. Using Self-Assessment Tool as Part of Risk Management Maturity Model. In Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Sevilla : IBIMA, 2018, s.3262-3285. ISBN 978-0-9998551-1-9.
  • Faifr, A.; Januška, M. Companies' readiness of GDPR and implementation barriers. In Proceedings of the 41st International Academic Conference. Prague : International Institute of Social and Economic Sciences, 2018, s.31-49. ISBN 2336-5617978-80-87927-71-7.
  • Plevný, M.; Součková, R. The Economic Impacts of Applying the Act on Public Procurement as Seen from the Contractors’ Point of View. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing 2018. Brno : Masaryk University, 2018, s.189-195. ISBN 978-80-210-9164-1.
  • Gangur, M. In-house Prediction Markets and their Extension in Czech Republic. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing 2018. Brno : Masaryk University, 2018, s.90-97. ISBN 978-80-210-9164-1.
  • Gangur, M. Automated Generation of Statistical Tasks. In DIVAI 2018 - 12th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Prague : Wolters Kluwer, 2018, s.47-58. ISBN 2464-7470978-80-7598-059-5.
  • Jarý, Č. Zásoby a náklady spojené s jejich existencí z pohledu obecné ekonomické teorie. In Quaere. Hradec Králové : Magnanimitas, 2018, s.431-437. ISBN 978-80-87952-26-9.
  • Jarý, Č.; Čech, M. Vývoj národního účetnictví. In Trendy v podnikání 2018. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s.1-10. ISBN 978-80-261-0833-7.
  • Šlechtová Sojková, O.; Martinčík, D. Využití behaviorální ekonomie pro motivaci k dodržování stanovených procesů. In Trendy v podnikání 2018. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018, s.1-9. ISBN 978-80-261-0833-7.
  • Januška, M.; Čech, M.; Faifr, A. Development of Broadband in SEE Territory through Public Private Partnership Concept. In Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Sevilla : IBIMA, 2018, s.606-622. ISBN 978-0-9998551-1-9.
  • Sova Martinovský, V.; Plevný, M. Applying Cloud Computing for Automated Generation of Parameterized Tasks and Test. In DIVAI 2018 - 12th International Scientific Conference on Distance Learning. Prague : Wolters Kluwer, 2018, s.357-365. ISBN 2464-7470978-80-7598-059-5.
  Postery, přednášky
  • Šlechtová Sojková, O.; Ircingová, J.; Janeček, P.; Martinčík, D.; Pašek, J.; Plevný, M.; Tlučhoř, J. The Impact of Actual Retail Trends on the Technical and Logistic Parameters of Commercial Real Estate. 2019.
  • Martinčík, D.; Šlechtová Sojková, O. Beer and Bread: Real Business Cycle in the Neolithic. 2019.