Tvorba studijních opor pro NMgr. studijní program "Ekonomická a regionální geografie"


Hlavní řešitel na FEK: RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.
Číslo projektu:VS-20-011
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2020-2020

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na inovaci studijní nabídky FEK ZČU v souvislosti s otevřením nového NMgr. studijního programu "Ekonomická a regionální geografie" (ERG). V rámci projektu budou vytvořeny studijní opory pro nové předměty KGE/NTBG (Regionální rozvoj v česko-bavorském pohraničí v němčině), KGE/EEG (Environmentální ekonomická geografie) a KGE/GDS (Globalizace a diverzita světa) a dále bude vytvořena nová studijní opora pro stávající předmět KFU/FVS (Financování veřejného sektoru) tak, aby daný předmět lépe odrážel potřeby současné teorie i praxe v kontextu oboru ERG. Studijní opory pro všechny čtyři uvedené předměty budou koncipovány tak, aby splňovaly požadavky na současné trendy ve výuce a budou vhodně doplňovat ostatní předměty vyučované na FEK ZČU.