Fotografie

prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.

vyučující katedry financí a účetnictví
členka vědecké rady FEK
členka oborové rady FEK

e-mail ldvorako@kfu.zcu.cz
telefon  377633207
kancelář  UK514

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

DEFFN Ekonomické a finanční řízení firmy
MUC Manažerské účetnictví
UC1 Účetnictví 1