Sociální podnikání - model udržitelného podnikání


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Kristýna MACHOVÁ
Číslo projektu:SGS-2019-005
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2019-2020

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na výzkum problematiky sociálního podnikání.Sociální podnikání je vnímáno jako jeden
z dlouhodobých a stále více aktuálních směrů udržitelného podnikání. V rámci výzkumu bude významná pozornost, vyjma samotného konceptu sociálního podnikání, věnována
speciálně oblasti integračního sociálního podnikání, dále aktuálním trendům v oblasti podnikání, respektive
udržitelného podnikání, včetně oblasti sociálních inovací.

  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Taušl Procházková, P.; Nosková, M. An application of input-output analysis to social enterprises: a case of the Czech Republic. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 2020. ISSN 2053-4604.
  Statě ve sborníku
  • Taušl Procházková, P.; Machová, K. Social enterprises in the Czech Republic: selected aspects. In Proceedings of the 8th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha : Oeconomica, 2020, s.622-633. ISBN 978-80-245-2378-1.
  • Machová, K.; Taušl Procházková, P. Start-ups Mapping in the Czech Republic. In Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference. Neuveden : International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s.1369-1379. ISBN 978-0-9998551-3-3.
  • Taušl Procházková, P.; Machová, K. Sustainability and Corporate Social Responsibility in Business. In Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2019, s.53-62. ISBN 978-80-7494-482-6.