Mgr. Martin LEPIČ

vyučující katedry geografie
 
e-mail mlepic@kge.zcu.cz
telefon  377633063
konzultační/úřední hodiny  Čt 12:30 - 13:30, UK 517
kancelář  UK 517

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EG1 Ekonomická geografie 1
EG2 Ekonomická geografie 2
EXKM Exkurze z krajinného managementu
HGP Terénní praxe z humánní geografie
HIGE Historická geografie
HMG2 Humánní geografie 2
HMG3 Humánní geografie 3
KTP Terénní praxe z kartografie a topografie
PKG Politická a kulturní geografie
VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech