Ing. Mgr. Milan SVOBODA, Ph.D.

vedoucí katedry ekonomie a kvantitativních metod
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen Akademického senátu FEK

e-mail svobodm@kem.zcu.cz
telefon  377633100
konzultační/úřední hodiny  St 8:30 - 10:30, UK 419, jen telefonicky
kancelář  UK 419

Pedagogická činnost | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

ASTA Statistika v angličtině
FIPV1 Finanční a pojistné výpočty 1
PMO Pravděpodobnostní modely
STA Statistika