Výzkumná a odborná činnost

[2019]

Výzkumné projekty

GA19-18080S - Dodavatelsko-odběratelské řetězce v potravinářství: vliv koncentrace, nekalých obchodních praktik, politik a měnícího se chování spotřebitelů
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Ján POKRIVČÁK, M.S., PhD.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2019-2022

TL02000373 - Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Jan PAŠEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2019-2022

TL02000423 - Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE
Řešitel na FEK:   Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2019-2022

TL02000060 - Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio - ekonomického rozvoje společnosti
Řešitel na FEK:   Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2019-2021

TL02000136 - Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0
Řešitel na FEK:   prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2019-2021

SGS-2019-007 - Pozice firem v globální produkční síti a její vliv na regionální rozvoj a politické postoje voličů
Řešitel na FEK:   Mgr. Martin LEPIČ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2019-2021

SGS-2019-005 - Sociální podnikání - model udržitelného podnikání
Řešitel na FEK:   Ing. Kristýna MACHOVÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2019-2020

TL01000110 - Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2018-2020

TL01000498 - Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2018-2020

TL02000055 - Efektivní marketing jako nástroj konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje neziskových organizací poskytujících sociální služby
Řešitel na FEK:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2019-2020

TITSMMR702 - Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     TA ČR
Období řešení:   2018-2020

21830123 - Visegrad Grant - Social media and trust building
Řešitel na FEK:   Ing. Michal MIČÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     Visegrad Fund
Období řešení:   2019-2020

SGS-2018-042 - Aplikace kvantitativních metod v ekonomii
Řešitel na FEK:   doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2018-2020

SGS-2019-004 - Využití nástrojů marketingového mixu v podnicích služeb
Řešitel na FEK:   Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2019-2020

SGS-2019-003 - Optimalizace uživatelského rozhraní a výstupů internetového nástroje pro statistické zpracování rizikových faktorů pomocí metody SAFMEA
Řešitel na FEK:   Ing. Petr ČÍŽEK, M.A., Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2019-2020

SGS-2017-004 - Finance a udržitelný rozvoj z pohledu teorie a praxe
Řešitel na FEK:   Ing. Alena PALACKÁ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2017-2019

SGS-2017-013 - Aplikace nových přístupů v managementu a v marketingu
Řešitel na FEK:   doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2017-2019

SVK1-2019-021 - XB-CON Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2019"
Řešitel na FEK:   Ing. Tomáš CHLOPČÍK
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2019

SVK1-2019-020 - Mezinárodní vědecká konference Beeronomics 2019
Řešitel na FEK:   Ing. Olga ŠLECHTOVÁ SOJKOVÁ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2019

Rozvojové a vzdělávací projekty

CE1324 - Creative entrepreneurship in ceramic regions – developing, educating, encouraging (CerDee)
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2019-2022

CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009726 - Ze školy odpovědně na trh práce II.
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2018-2020

192 - Cíl EÚS Přeshraniční spolupráce CZ-BY: Růst kompetencí studentů - zlepšení šance uplatnitelnosti na trhu práce v česko-bavorském příhraničí
Řešitel na FEK:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2017-2019

VS-19-020 - Tvorba nových předmětů vedoucích k atraktivní studijní nabídce FEK
Řešitel na FEK:   Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2019-2019

VS-19-018 - Inovace výuky pomocí zapojení her
Řešitel na FEK:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2019-2019

VS-19-028 - Inovace seminářů FEK k bakalářské a diplomové práci
Řešitel na FEK:   Ing. Hana KUNEŠOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2019-2019

VS-19-005 - Tvorba studijních materiálů pro ekonomickou geografii a management lázeňství a hotelnictví
Řešitel na FEK:   Mgr. Martin KEBZA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2019-2019

Ostatní projekty

5115/0005/19/5115/0006/19/ (519005) - Průzkum atraktivity železničních tratí v rámci česko-bavorského a česko-saského regionu
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2018-2019

5115/0001/19 (519009) - Zpracování marketingové situační analýzy, strategického marketingového plánu a operativního marketingového (komunikačního) plánu pro rok 2019 pro produkt VA 521
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:   2018-2019

Letní škola HOMO ECONOMICUS 2019
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2019

Zpracování mid-term evaluace realizace Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti
Řešitel na FEK:   Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Období řešení:   2019

BTHA-AP-2019-26 - Studienreise "Auf den Spuren der Nachhaltigen Entwicklung im bayerisch-tschechischen Grenzraum", 17.-20.10.2019
Řešitel na FEK:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Období řešení:   2019-2019