RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.

Fotografie proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy Fakulty ekonomické
vedoucí střediska mezinárodních aktivit
vyučující katedry geografie
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
 
e-mail jpreis@fek.zcu.cz
telefon  377633067
konzultační/úřední hodiny  Út 13:00 - 14:00, UK 525, mimo termín po osobní domluvě
kancelář  UK 525

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

AGZN Geografie zdraví a nemoci v angličtině
GPL Globální problémy lidstva
GSO1 Geografie světadílů a oceánů 1
GZ Geografie zdraví
GZčES Geografie západních Čech
SRGV4 Samostatná terénní praxe 4
UG Úvod do studia geografie
VRS1 Vybrané regiony světa 1