Výzkumná a odborná činnost

[2020]

Rozvojové a vzdělávací projekty

CE1324 - Creative entrepreneurship in ceramic regions – developing, educating, encouraging (CerDee)
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2019-2022

CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009726 - Ze školy odpovědně na trh práce II.
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2018-2020

CRP18+ - Rozvoj a zajištění kvality studijních programů typu Joint degree uskutečňovaných ve spolupráci se zahraničními vysokými školami
Řešitel na FEK:   Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2020-2020

VS-20-016 - Tvorba obsahu a studijních materiálů pro vybrané předměty v novém bakalářském studijním programu Marketingové řízení.
Řešitel na FEK:   Ing. Mgr. Milan SVOBODA, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2020

VS-20-012 - Aplikace nových metod výuky ve vazbě na tvůrčí činnost studentů do předmětů FEK
Řešitel na FEK:   Ing. Marta NOSKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2020

VS-20-011 - Tvorba studijních opor pro NMgr. studijní program "Ekonomická a regionální geografie"
Řešitel na FEK:   RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2020-2020