Ekonomická a finanční transformace v kontextu digitální společnosti


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Alena PALACKÁ
Číslo projektu:SGS-2020-026
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2020-2022

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Digitální technologie zásadním způsobem ovlivňují vývoj společnosti a ekonomiky jednotlivých zemí. Digitální ekonomika je v současnosti považována za předpoklad pro udržení konkurenceschopnosti, hospodářského růstu a rozvoje. Hlavním cílem projektu je zkoumat příležitosti a dopady rozvoje digitálních technologií a celospolečenské změny spojené s digitalizací na ekonomiku a finanční řízení podniků a organizací za účelem zajištění jejich konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje.

  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Šafrová, D.; Hejduková, P. COVID-19 PANDEMIC AND THE SHARING ECONOMY. Humanities and Social Sciences, 2021, roč.28. č.3, s.55-64, ISSN 2300-9918.
  • Kureková, L.; Hejduková, P. MULTILEVEL RESEARCH OF MIGRATION WITH A FOCUS ON INTERNAL MIGRATION. International Journal of Economic Sciences, 2021, roč.10. č.2, s.86-102, ISSN 1804-9796.
  • Valentová, M.; Dvořáková, L. The Use of Digitization in Small and Medium-Sized Agricultural Enterprises: Evidence from the Czech Republic. Journal of Digital Science, 2021, roč.3. č.2, s.84-93, ISSN 2686-8296.
  • Polívka, M.; Dvořáková, L. Human Resources Information Systems - Current State of Art Regarding the 4th Industrial Revolution. Journal of Human Resources Management Research, 2021, roč.2021. č.14.10.2021, s.1-12, ISSN 2166-0018.
  • Valentová, M.; Dvořáková, L. Specifics of cost calculation of by-products in crop production in small and medium enterprises. International Journal of Business & Management Studies, 2021, roč.2. č.8, s.52-56, ISSN 2694-1430.
  • Pokorný, J. Evaluation of pension sustainability and its application. Ekonomické spektrum, 2020, roč.15. č.2, s.14-26, ISSN 1336-9105.
  • Číž, J. Evaluation of suppliers using digitalization. Ekonomické spektrum, 2020, roč.15. č.2, s.1-7, ISSN 1336-9105.
  • Beyer, D.; Hinke, J. European benchmarking of determinants of profitability for companies with accrual accounting in the agricultural sector. Agricultural Economics - Zemědělská ekonomika, 2020, roč.66. č.11, s.477-488, ISSN 0139-570X.
  • Pokorný, J.; Hejduková, P. FONDOVÁ SCHÉMATA JAKO MOŽNÁ ŘEŠENÍ FINANČNÍ UDRŽITELNOSTI DÁNSKÉHO PENZIJNÍHO SYSTÉMU. Trendy v podnikání, 2020, roč.10. č.4, s.49-60, ISSN 1805-0603.
  Statě ve sborníku
  • Šafrová, D.; Hejduková, P. THE ISSUE OF SHARED ACCOMMODATION USING THE EXAMPLE OF AIRBNB IN THE CZECH REPUBLIC. In FMSCICON 2020 Proceedings. Praha : Oeconomica, 2021, s.99-110. ISBN 978-80-245-2344-6.
  • Komorousová, V.; Hinke, J. Efficiency Comparison of Municipal Public Transport in the Selected Cities of the Czech Republic. In HRADEC ECONOMIC DAYS. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2021, s.328-337. ISBN 2464-6059978-80-7435-822-7.
  • Pokorný, J. Transitional costs: From PAYG to funding pension schemes. In Proceedings FMSCICOM 2021. Praha : Oeconomica, 2021, s.25-42. ISBN 978-80-245-2439-9.
  • Palacká, A.; Krechovská, M.; Číž, J. Sustainability Concept in the Digital Age: New Opportunities for Companies. In SHS Web of Conferences Volume 115 (2021) Current Problems of the Corporate Sector 2021. Bratislava : Web of Conferences, 2021, s.1-7. ISBN 2261-2424neuvedeno.
  • Číž, J.; Krechovská, M.; Palacká, A. Procurement Transformation in Digital World. In SHS Web of Conferences Volume 115 (2021) Current Problems of the Corporate Sector 2021. Bratislava : Web of Conferences, 2021, s.1-7. ISBN 2261-2424neuvedeno.
  • Kouřil, R.; Černá, M. PROJECT MANAGEMENT ISSUES IN FOREIGN INTERNSHIP: A CASE STUDY OF ADTALEM EDUCACIONAL DO BRASIL. In FMSCICON 2020 Proceedings. Praha : Oeconomica, 2021, s.111-124. ISBN 978-80-245-2344-6.
  • Polívka, M.; Dvořáková, L. The Current State of the Use of Selected Industry 4.0 Technologies in Manufacturing Companies. In Proceedings of the 32nd International DAAAM Virtual Symposium ''Intelligent Manufacturing & Automation''. Vídeň : DAAAM International, 2021, s.0652-0659. ISBN 1726-9679978-3-902734-33-4.
  • Polívka, M.; Dvořáková, L. Current Research of the Human Resources Information Systems - Systematic Literature Review. In Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Neuveden : International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 2021, s.2857-2867. ISBN 2767-9640978-0-9998551-6-4.
  • Pokorný, J.; Hejduková, P. INTERGENERATIONAL SOLIDARITY IN PENSION SYSTEMS. In FMSCICON 2020 Proceedings. Praha : Oeconomica, 2021, s.82-98. ISBN 978-80-245-2344-6.
  • Pokorný, J.; Hejduková, P. Pension Funds: Administrative and Investment Cost. In SHS Web of Conferences Volume 115 (2021) Current Problems of the Corporate Sector 2021. Bratislava : Web of Conferences, 2021, s.1-9. ISBN 2261-2424neuvedeno.
  • Palacká, A.; Skřivan, L. SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES: COVID-19 AND SUSTAINABILITY IN THE CZECH REPUBLIC. In Trendy v podnikání. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s.1-7. ISBN 978-80-261-0971-6.
  • Kouřil, R. KOMPARÁCIA PROJEKTOVÉHO RIADENIA V KONKRÉTNYCH SPOLOČNOSTIACH BRAZÍLSKEJ A ČESKEJ REPUBLIKY. In Trendy v podnikání. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s.1-11. ISBN 978-80-261-0971-6.
  • Valentová, M.; Dvořáková, L. Valuation specifics of secondary production within the husbandry production in the agriculture sector: A case study from the Czech Republic. In 5th Business & Entrepreneurial Economics Conference 2020. Zagreb : Student Business Incubator at the University of ZagrebUniversity of Zagreb -Croatia, Faculty of Economics and Business, 2020, s.147-152. ISBN 2459-5225neuvedeno.
  • Šafrová, D.; Hejduková, P. DAŇOVÉ ASPEKTY SDÍLENÉ EKONOMIKY. In Trendy v podnikání. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s.1-7. ISBN 978-80-261-0971-6.
  • Šturcová, J.; Hejduková, P. FINANCIAL LITERACY - A CASE STUDY ON THE EXAMPLE OF THE SECONDARY SCHOOL. In Trendy v podnikání. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s.1-9. ISBN 978-80-261-0971-6.