doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.

Fotografie
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
členka vědecké rady
členka oborové rady
spolupracovnice střediska projektových aktivit
 
e-mail egerova@kpm.zcu.cz
telefon  377633607 (Plzeň), 3664 (Cheb)
konzultační/úřední hodiny  UK415, Ve zkouškovém období konzultační hodiny dle předchozí e-mailové domluvy
kancelář  UK-415, CD-316

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

ADHRN Human resource management
DRLZN Řízení lidských zdrojů
HRP Projekt v mezinárodním virtuálním týmu
MAD Manažerské dovednosti
PSM Personální management
SMA Strategický management
SMP Strategický management podniku
SOMAD Sociální a manaž. dovedností
ZM Základy managementu