Fotografie

Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

vedoucí katedry financí a účetnictví
vyučující katedry financí a účetnictví
členka Akademického senátu FEK
koordinátorka certifikátového programu Daňový specialista
členka disciplinární komise FEK

e-mail pahejdu@kfu.zcu.cz
telefon  377633209
konzultační/úřední hodiny  Ve zkouškovém období na základě předchozí domluvy.
kancelář  UK510

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

DAN Daně
FDS Finance a daňový systém
FISY Finanční systém
FVS Financování veřejného sektoru
VF Veřejné finance