Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D.

Fotografie
vedoucí katedry financí a účetnictví
vyučující katedry financí a účetnictví
členka Akademického senátu FEK
koordinátorka certifikátového programu Daňový specialista
členka disciplinární komise
 
e-mail pahejdu@kfu.zcu.cz
telefon  377633209
konzultační/úřední hodiny  Po 12:30 - 13:30, UK510, Nutno se předem domluvit prostřednictvím mailu. Možno i v jiných dnech, forma online či prezenční - opět na základě domluvy.
kancelář  UK510

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

DAN Daně
FDS Finance a daňový systém
FISY Finanční systém
FVS Financování veřejného sektoru
VF Veřejné finance