Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D.

Fotografie
vedoucí katedry financí a účetnictví
předsedkyně Akademického senátu FEK
vyučující katedry financí a účetnictví
členka Akademického senátu FEK
koordinátorka certifikátového programu Daňový specialista
 
e-mail pahejdu@fek.zcu.cz
telefon  377633209
konzultační/úřední hodiny  KH ve zkouškovém období na základě předchozí domluvy.
kancelář  UK510

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

DAN Daně
FVS Financování veřejného sektoru
VF Veřejné finance