Výzkumná a odborná činnost

[2022]

Rozvojové a vzdělávací projekty

2021-1-CZ01-KA220-HED-000031187 - Sustainable Development Goals in education and in action!
Řešitel na FEK:   doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2022-2024

CE1324 - Creative entrepreneurship in ceramic regions – developing, educating, encouraging (CerDee)
Řešitel na FEK:   Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2019-2022

DF/SU/09/16 - Vnitřní hranice Schengenu: Percepce dopadů opatření proti covid-19 na život v česko-bavorském příhraničí
Řešitel na FEK:   RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF
Období řešení:   2021-2022

IDEG-2021-002 - Stability of preferences, beliefs, and behavior in strategic and non-strategic situations
Řešitel na FEK:   Ing. Olga ŠLECHTOVÁ SOJKOVÁ
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2021-2022

PRVA-22-028 - Tvorba studijních opor pro bakalářské studijní programy FEK
Řešitel na FEK:   Ing. Mgr. Jan POKORNÝ
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2022-2022

PRVA-22-035 - Tvorba a inovace studijních opor pro vybrané předměty FEK v online prostředí
Řešitel na FEK:   Ing. et Ing. Jiří PEŠÍK
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2022-2022

PRVA-22-025 - Tvorba a inovace studijních opor pro vybrané předměty navazujícího studia FEK
Řešitel na FEK:   Ing. Martin JANUŠKA, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2022-2022