Zpracování marketingové situační analýzy, strategického marketingového plánu a operativního marketingového (komunikačního) plánu pro rok 2019 pro produkt VA 521


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:2018-2019

SPOLUŘEŠITELÉ: